P2控制

网站首页 > P2动态 > P2发展

一个特点打败你

2017-07-12 08:25:57 P2控制 已读


灯具自运行,你见过!

但如果,灯具没有控制器连接

    并且灯具之间也没有信号线连接

 

      这样的自运行你见过吗?


            


想更多的了解或使用P2,你找我!

WWW.P2-DMN.COM

 

标签:  P2 照明
Copyright 2016-2018 www.p2-dmn.com